Välkommen!

Förändring pågår ständigt. Ibland upplevs det positivt i bland negativt. Karriärdesign arbetar med arbetsgivare och anställda som står inför eller är mitt i en förändring.

Värdegrund och kommunikation är viktiga områden oavsett om det handlar om förändringsarbete i organisationer, omställning av anställda, rehabilitering eller personlig utveckling.

Välkommen till Karriärdesign!