Gemensamma Spelregler

Utveckla företagets kultur

Kitlab - spelkit

Det är medarbetarnas inställning och beteenden som bygger kulturen i ditt företag. På gott och ont. Med spelet Gemensamma Spelregler stärker ni de beteenden som är bra för verksamheten. Vägen dit går via engagerande och konstruktiva diskussioner om attityder och beteenden.

Som ledare kan du inte beordra fram en ändrad inställning, därför är det bra att spela. Gemensamma Spelregler är konstruerat för att skapa givande diskussioner på rätt nivå – varken för övergripande eller för djupgående. När ni spelar kommer ni först överens om vilken inställning som borde råda i hela organisationen. Sedan konstaterar ni vilken som råder och kanske saknas. Därefter drar ni slutsatser hur ni kan förstärka rätt inställning och vad som bör ändras. Till sist summerar ni det som har kommit fram, både på grupp- och individnivå.

Det tar bara 2 timmar att spela och ni spelar i grupper om 4-6 personer.

Exempel på situationer där spelet GEMENSAMMA SPELREGLER är värdefullt:

  • När ni står inför förändringar som behöver bli tydliga för alla
  • När era värderingar och dess innebörd för verksamheten känns otydliga
  • När du vill se fler initiativ från varje enskild medarbetare
  • När er kommunikation behöver bli mer öppen och tydlig
  • När ni vill skapa ett positivt klimat med konstruktiv konflikthantering

Verktyget finns även på engelska.