Inkludering för utveckling

Mer affärsnytta med mångfald.

Det är medarbetarnas tankemönster och samspel som avgör vilka kunder ni har och den nytta kunderna upplever. Tänker ni tillräckligt olika och respekterar alla lika?

Verktyget Inkludering för utveckling leder diskussioner utifrån kunskap om hur mångfald resulterat i lönsamma affärer på kort och lång sikt.Först stämmer ni av de egna inställningarna till mångfald och får fram starka och svaga punkter. Ni kommer överens om områden där ni behöver vidta åtgärder och bli vassare. Därefter görs summering på grupp- och individ- nivå. Verktyget ger er stöd baserat på verkliga erfarenheter och forskning. Ni får värdefull vägledning från metodik och mångfaldsarbete från andra företag och tydliggör hur viktig attityden till mångfald är för lönsamma affärer. Det kan med fördel användas på ledningsnivå men lämpar sig för alla medarbetare – oavsett roll och nivå.

Det tar bara 2 timmar att genomföra i grupper om 4-6 personer.
Verktyget finns även på engelska.

Exempel på situationer där Inkludering för Utveckling är värdefullt:

När ni vill attrahera nya kundgrupper
När ni vill säkra er kompetensförsörjning
När ni vill öka kreativitetenen för att bli mer framfotade
När era mångfalds- eller jämställdhetssatsningar inte gav det ni förväntade