Korsa Gränser

Ett gränsöverskridande spel

Bild - Spelet Korsa gränserna

Avgränsningen mellan olika ansvarsområden inom organisationen måste vara tydliga. Till en viss gräns. Alltför täta skott leder ofta till störningar och minskar organisationens smidighet.

I spelet utgår ni från de tänkbara risker som alltför skarpa interna gränser kan medföra. Därefter väljer ni ut vilka som är relevanta för er och hur ni kan åtgärda dem, direkt. Det handlar ofta om attityder och förhållningssätt. Därför har ni mycket att vinna på att involvera många medarbetare.

Det tar bara 2 timmar att spela och ni spelar i grupper om 4-6 personer.

Exempel på situationer där spelet KORSA GRÄNSER är värdefullt:

När ni vill öka utbytet mellan enheter
• När ni vill ändra ett beteende kopplat samarbete
• När ni behöver frigöra interna informationsflöden
• Vid spridning av arbetsuppgifter över enhetsgränserna
• När verksamhetens utveckling kräver mer gränsöverskridande samarbete
• När ni känner att ökat samarbete kan leda till kvalitetshöjning
• När er organisation har stor geografisk spridning